Fakta om Grand Canyon

Dyp dal

Grand Canyon er en dyp dalkløft som er blitt  skåret ut av Colorado river i det sørlige Arizona. Grand Canyon er betraktet som ett av de syv naturlige underverker.

Utsikt over Grand Canyon National Park i Arizona

Eldre historie

Grand Canyon er 446 km lang, opptil 29 km bred og når ned en til en dybde på hele 1800 meter. Dybde og bredde varierer betydelig fra sted til sted. Nesten 2 milliarder år av jordas geologiske historie har blitt avslørt av Colorado river. Elven har skåret seg gradvis gjennom lag på lag av stein før den nådde dybden den nå er på. De spesifikke geologiske prosessene rundt og tidskalaen på når Grand Canyon ble dannet debatteres fortsatt geologer imellom. Nyere bevis tyder på at Colorado river dannet seg vei gjennom Grand Canyon for over 17 millioner år siden. Helt siden den gang har Colorado river formet Crand Canyon sitt utseende, og geologien er per dags dato fortsatt i sakte endring.

Verdensarv

I 1979 ble Grand Canyon skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Du kan finne mer informasjon om verdensarv og Grand Canyon generelt på deres webside.

Turistattraksjon

Grand Canyon National Park er en av verdens mest populære turistattraksjoner, og tiltrekker seg nærmere fem millioner besøkende hvert år. Omtrent en million av disse kommer fra utenfor USA. Mange mener at Grand Canyon er et sted som bør oppleves en gang i løpet av livet.

Aktiviteter

Det er flere måter og oppleve Grand Canyon på. Et populært valg er å melde seg opp på en tur som starter i Las Vegas. There are many options on how to experience the Grand Canyon. A popular choice is to sign up for a tour that starts in Las Vegas. Mer fysisk krevende aktiviteter som for eksempel fotturer som går over flere dager og utfordrende rafting er også tilgjengelig.

Klima

Dybden på-og høyden av veggene i dalen fører til at det er store temperaturforskjeller mellom kantene og bunnen, hvorpå det er varmest i bunnen. Ørkenklimaet fører også til store temperaturforskjeller mellom vinter og sommer. Temperaturene om sommeren i Grand Canyon er veldig høye og kan nå opptil 50 varmegrader.
Grand Canyon National Park Service [nps.gov/grca]